Jakość


Informacja codzienna o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej.
Wyniki z dnia 17 maja 2024 roku.

Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
Barwa, mg/l Ptponiżej 2Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
Mętność, NTUponiżej 0,20Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
pH7,4 ± 0,16,5 – 9,51)
Zapach< 1  akceptowalnyAkceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
Azotany mg/lnie badano503)
Azotyny mg/lnie badano0,503)
Glin, µg/lw trakcie badań200
Mangan, µg/lnie badano50
Żelazo ogólne, µg/l nie badano200
Utlenialność, mg/l1,6 ± 0,25,0

* – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody 

2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l 

3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.

Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Twardość wody
Norma 60 – 500 mg CaCO3/l

TwardośćWodociąg PłockWodociąg Góry
mg/l CaCO3 (ppm)od 236 ± 31 do 275 ± 36
od 255 ± 33 do 274 ± 36
mval/lod 4,72 ± 0,61 do 5,50 ± 0,72
od 5,10 ± 0,66 do 5,48 ± 0,71
milimole CaCO3 (mmol/l)od 2,36 ± 0,31 do 2,75 ± 0,36 
od 2,55 ± 0,33 do 2,74 ± 0,36
stopnie niemieckie (oDH)od 13,22 ± 1,7 do 15,40 ± 2,0 
od 14,28 ± 1,9 do 15,34 ± 2,0
stopnie francuskie (stopnie F)od 23,6 ± 3,1 do 27,5 ± 3,6
od 25,5 ±  3,3 do 27,4 ± 3,6
stopnie brytyjskie (oClarka)od 16,52 ± 2,2 do 19,25 ± 2,5
17,85 ± 2,3 do 19,18 ± 2,5
skala twardościwoda średniej twardościwoda średniej twardości