Komunikat

,,Wodociągi Płockie ” Sp. z o. o . informują , że dnia 16.06.2021r. do godz. 15 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul. Wesołej Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii w ul. Wesołej

Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu . Za wynikłe utrudnienia przepraszamy .