Awaria ul. Chałubińskiego

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 25.02.2021r.
od godziny 1400 do godzin wieczornych
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców: Chałubińskiego – numery parzyste 16 – 34. Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ulicy Chałubińskiego 30. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Wiatraki

Od godziny 13:30 dnia 24.02.21 r do godzin wieczornych przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul. Wiatraki na odcinku od ul Słonecznej do ul.. Fabrycznej. Powyższe spowodowane jest koniecznością usunięcia awarii przy ul. Słonecznej

23.02.2021 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 23.02.2021r.
od godziny 700 do godzin południowych
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:

  • Jana Pawła II-go 11, 13
  • Czwartaków 4

           Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ulicy Jana Pawła II-go 11.
         Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac.

         Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

22.02.2021 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 22.02.2021r.
od godziny 1600 do godzin wieczornych
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:

  • Rzeczna – numery nieparzyste 15 – 23

               – numery parzyste 18 – 46

  • Różana 1 – 13

           Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ulicy Rzecznej 18.
         Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac.

         Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.