Dobrzyńska 60A, 60B

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 30.01.2023 r. od godziny 07:00 do godzin południowych  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców
z ulicy:

  • Dobrzyńskiej 60A, 60B

Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii . Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.