„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że  w dniu 02.06.2023 r. od godziny 8:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulicy:

  • Drętkiewicza nr parzyste od 2 do 54

Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym w ulicy Drętkiewicza.

Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. 

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.