Taryfa i cenniki


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.2006.4.2018 z dnia 22.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Płock, Słupno, Łąck w następującej wysokości:

Taryfa

Cennik usług dodatkowych