Vademecum klienta


Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który w prosty i przystępny sposób przeprowadzi Państwa przez proces zawarcia umowy z Wodociągami o świadczenie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zostać naszym Klientem?

 • KROK 1 Ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
 • KROK 2 Opracowanie dokumentacji technicznej
 • KROK 3 Wykonanie przyłącza
 • KROK 4 Zawarcie umowy

Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy przewodnik ABC inwestora – przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej, który pomoże skompletować niezbędne dokumenty, podpowie z kim się kontaktować oraz wskaże najważniejsze elementy prac.

Materiał do pobrania w wersji pdf znajdą Państwo na dole strony. 

Chcesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na wybudowanie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych?

 • W warunkach technicznych wydanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. określony jest zakres sieci i urządzeń podlegających odpłatnemu przekazaniu.
 • Pobierz i wypełnij wniosek o refundację kosztów załączając:
  • projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy,
  • wyszczególnienie i wyodrębnienie zakresu rzeczowego,
  • dokument potwierdzający ustanowienie służebności przesyłu dla sieci posadowionych na terenie działki prywatnej.
 • „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ustalają z Inwestorem w formie pisemnej tzw. porozumienie o refundacji, obejmując zakres rzeczowy, który ma być objęty refundacją, przewidywany termin zakończenia robót, a także przewidywany termin przekazania wykonanych urządzeń na własność „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.
 • Wartość przejmowanego urządzenia stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wnioskodawcy zostaje ustalona przez Spółkę na podstawie algorytmu określania wartości godziwej urządzenia, z zastosowaniem metody dochodowej.
 • Umowa o przekazanie odcinka sieci spisywana jest po przeprowadzaniu czynności odbiorowych oraz dostarczeniu dokumentów określonych w regulaminie.

Inspektorzy Nadzoru

(24) 364 42 20

Dokumenty do pobrania