Planowane wyłączenia


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że  w dniu 01.06.2023 r. od godziny 8:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic:

  • Warszawska 2, 2A, 3

Powyższe podyktowane jest koniecznością modernizacji sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej 3 – likwidacja komory wodociągowej.
Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. 
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.