Planowane wyłączenia


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 22.04.2024 r. w godzinach od 08:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulicy:

  • Rembielińskiego 10, 10A, 10B, 13, 15

Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej.

Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody  do własnych potrzeb na czas prac.

Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.