Planowane wyłączenia


 „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu  14.05.2021 r.  od godziny 900 do godzin południowych  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul:

  • Michała Ciechomskiego
  • Ciechomicka od nr 1 do  nr 50
  • Browarna od nr 1 do  nr 35
  • Chmielowa
  • Dr. Oetker 

Powyższe podyktowane jest koniecznością likwidacji starego odcinka linii wodociągowej. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
do własnych potrzeb na czas prac.
Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.