Planowane wyłączenia


 „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 21.10.2021r. od godziny 900 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ulicy:

  • Targowej (od ul. Bielskiej do bocznicy kolejowej)

Powyższe podyktowane jest wymianą przyłącza  wodociągowego w budynku przy ulicy Targowej 12. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.