e-faktura


Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. uprzejmie informują o możliwości skorzystania z usługi e-FAKTURA. Drogą elektroniczną, na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail, Wodociągi Płockie mogą wysyłać w formacie pdf faktury oraz duplikaty i korekty faktur.

Aby otrzymywać e-faktury należy  dostarczyć do nas poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”:

  • elektronicznie po zalogowaniu się do e-BOK: wypełniając i zatwierdzając Oświadczenie o akceptacji e-faktury,
  • mailowo na adres bok@wodociagi.pl: przesyłając wypełnione i podpisane Oświadczenie o akceptacji e-faktury, plik w formie .pdf lub .jpg. Forma ta wymaga potwierdzenia pozytywnego rozpatrzenia przez Biuro Obsługi Klienta w postaci informacji zwrotnej na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail,
  • papierowo: osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11,
  • korespondencyjnie na adres siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11;

Korzystanie z e-faktury jest dobrowolne i bezpłatne.

 Dodatkowe zalety z otrzymywania e-faktury to:

  • dostępność (dostęp do faktur z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu),
  • wygoda przechowywania (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów),
  • bezpieczeństwo przesyłki (brak ryzyka narażenia Państwa na niepożądane ujawnienie danych),
  • wybierając e-fakturę przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne.


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUGI e-FAKTURA!!!

WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE dot. URUCHOMIENIA E-FAKTURY i WYŚLIJ

Dokumenty do pobrania