Planowane wyłączenia


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 09.04.2021r.
od godziny 900 do godzin południowych
 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców  w ulicach:

NSZ 17

Siennickiego 4/1, 4/2

           Powyższe podyktowane jest wymiana podejścia pod wodomierz w  ulicy NSZ 17.

           Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
         Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 08.04.2021r.
od godziny 900 do godzin południowych
 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców  w ulicach:

Tartacznej od ul. Drzewnej do końca

Zielonej 61/1, 61/2, 61/3, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61G

           Powyższe podyktowane jest koniecznością modernizacji armatury wodociągowej
w ulicy Tartacznej.

           Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
         Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac.         

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.