Kontakt


Siedziba Spółki

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
09 – 402 Płock

Justyna Piotrowicz
Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

(24) 364 42 07

(+48) 606 916 438

jpiotrowicz@wodociagi.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

iod@wodociagi.pl

Specjalista ds. Obronnych, OC i Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska

(24) 364 42 31

oc@wodociagi.pl

Katarzyna Kędzierska
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

(24) 364 42 28

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Górna 56B
09-402 Płock

Dyspozytorzy

numer alarmowy 994
(dostępny 24H)

dyspozytorzy@wodociagi.pl

Wydział Sieci Wodociągowej

(24) 364 42 50

(24) 364 42 41

Wydział Produkcji Wody

(24) 364 42 71

Laboratorium

(24) 364 42 80

(24) 364 42 76

Oczyszczalnia Ścieków

Maszewo 39A

Wydział Sieci Kanalizacyjnej

(24) 364 42 91

Wydział Oczyszczalni Ścieków

(24) 364 43 01