Vademecum klienta

Pytania i krótkie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące świadczonych przez nas usług.

Jeżeli macie Państwo inne pytania prosimy o kontakt.

Jakie są niezbędne dokumenty do zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Do zawarcia umowy konieczny jest:

  • wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie)
  • aktualny tytuł prawny do nieruchomości
  • upoważnienie współwłaścicieli w przypadku współwłasności do zawarcia umowy
  • dowód osobisty
  • protokół odbioru przyłączy

 

Jak chronić wodomierz przed mrozem?

Odpowiedzialność za zainstalowany wodomierz zgodnie z Regulaminem i Umową ponosi Klient. Aby ochronić wodomierz przed zamarznięciem należy ocieplić pomieszczenie w którym się znajduje, a jeżeli wodomierz znajduje się w studzience należy chronić go materiałem izolującym od strony przemarzania.

 

Kiedy jest konieczna legalizacja wodomierza głównego i kto ją wykonuje?

Wymiany legalizacyjnej wodomierzy głównych dokonuje Spółka Wodociągi Płockie co 5 lat. Klient nie ponosi kosztów tej legalizacji.


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: