Usługi kanalizacyjne


Wydział Sieci Kanalizacyjnej wykonuje przyłącza kanalizacyjne, wcinki kanalizacji sanitarnej, lokalizuje oraz usuwa awarie. Oprócz tego wykonuje dodatkowe usługi z zakresu czyszczenia kanalizacji i usuwania blokad kanalizacyjnych oraz inspekcji TV kanalizacji.

Inspekcja TV kanalizacji

Oferujemy szczegółową inspekcję kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w zakresie średnic DN 0,1 – DN 1,5 m wraz z pomiarem spadków. Inspekcja umożliwia wykrycie uszkodzeń rurociągów oraz wszelkich nieprawidłowości związanych z wykonaniem sieci. Po wykonanej usłudze sporządzany jest raport zawierający szczegółowy opis wszelkich usterek (wraz z dokumentacją fotograficzną) oraz wykres spadków. Dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej jak i na płycie DVD.

Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych

Oferujemy czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy użyciu specjalistycznych pojazdów ciśnieniowych w zakresie średnic DN 0,1 – DN 1,5 m. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania tego typu prac. Usuwamy blokady kanalizacyjne powstałe na przyłączach kanalizacyjnych oraz w kanałach zbiorczych. Udrażniamy kanały poprzerastane korzeniami specjalistyczną głowicą tnąco – frezującą.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. znajduje się w zakładce Klient-Obsługa Klienta-Taryfa i cenniki.

Dokumenty do pobrania

Wydział Sieci Kanalizacyjnej

24 364 42 91