Usługi projektowe


Świadczymy również usługi projektowe przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci możliwe jest po złożeniu zlecenia na opracowanie dokumentacji w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki – ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11 w Płocku. Na podstawie złożonego zlecenia zostanie sporządzona umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.

Proponujmy Państwu do wyboru następujące usługi:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego.
  • Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnej.
  • Opracowanie map do celów projektowych.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. znajduje się w zakładce Klient-Obsługa Klienta-Taryfa i cenniki.

Dokumenty do pobrania

Centrala

(24) 364 42 00