Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.