Przetarg nieograniczony na: Dostawę (tankowanie) paliw płynnych – w ilości Pb95 – 37.000 litrów, ON – 420.000 litrów.

Nr postępowania: FZ-7/2019/TM

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłaszają przetarg nieograniczony na: Dostawę (tankowanie) paliw płynnych – w ilości Pb95 – 37.000 litrów, ON – 420.000 litrów.