Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

Nr postępowania: JRP/FS/1/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

„W związku ze zgłaszanymi problemami wyświetlania cen w Tabeli Przedmiaru Robót, Zamawiający zamieszcza poniżej plik z usunięciem występujące trudności. Informujemy przy tym, iż opisy, jak również formuły w pliku nie uległy zmianom.”