Usługi wodociągowe


Wydział Sieci Wodociągowej świadczy usługi na zewnątrz w zakresie:

  • usuwania awarii,
  • wykonywania przyłączy wodociągowych,
  • wykonywania włączeń do wodociągu,
  • lokalizacji awarii,
  • lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny, ponieważ wykonanie powyższych usług zależne jest od bardzo wielu czynników i parametrów, takich jak:

  • lokalizacja urządzeń (w drogach o nawierzchni utwardzonej lub w terenie zielonym),
  • średnica rurociągu,
  • rodzaj materiału,
  • uzbrojenie terenu, etc.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. znajduje się w zakładce Klient-Obsługa Klienta-Taryfa i cenniki.

Dokumenty do pobrania

Wydział Sieci Wodociągowej

(24) 364 42 50

(24) 364 42 41