Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i przetwarzanie 4.000 Mg komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.