Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.

Numer postępowania: 2/TT/TOŚ/2021

Uwaga: załącznik A do Oferty w OPZ to załączniku nr 10 w SIWZ