Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w ul. Jeziornej, Rekreacyjnej i Wczasowej w Płocku”.

Nr postępowania: 1/TT/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w ul. Jeziornej, Rekreacyjnej i Wczasowej w Płocku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.09.2020.pdf

1. IDW wraz z załącznikami.zip

2. OPZ wraz z załącznikami.zip

3. Umowa wraz z załącznikami.zip

4. Przedmiar.zip

Uzupełnienie SIWZ z dnia 01.10.2020.zip

Zestawienie złożonych ofert.pdf

Informacja o wyniku postepowania.pdf