Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego w Płocku