Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego w Płocku

Nr postępowania: TT/1/2022

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego w Płocku