Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.

Nr postępowania: JRP/FS/1/2021

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”

Uwaga! W poniższym pliku zastosowano korektę obrachunkową w pozycji 39. Zamawiający prosi o zastosowanie poniższej aktualizacji Tabeli Przedmiaru Robót jako załącznika do sporządzanej oferty.