Przetarg nieograniczony na usługę dla zadania pod nazwą „Likwidacja lagun osadowych – etap I polegający na opróżnieniu lagun Nr 1 i Nr 2 z osadów”.

Nr postępowania: JRP/FS/4/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę dla zadania: „Likwidacja lagun osadowych – etap I polegający na opróżnieniu lagun Nr 1 i Nr 2 z osadów”

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

1. Część I – IDW.zip

2. Część II – OPZ.zip

3. Część III – Wzór umowy.zip

4. Klucz publiczny.zip

5. Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2020.pdf

Zestawienie ofert z dnia 07.12.2020.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.12.2020 r..pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.02.2021.pdf