Przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.

Nr postępowania: TPW/PN/4/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2020.pdf

1. I. IDW.zip

2. II.OPZ.zip

3. III. Wzór umowy.zip

4. Klucz publiczny.zip

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.12.2020.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.12.2020.pdf

Zestawienie ofert z dnia 21.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.01.2021 r..pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.02.2021.pdf