Przetarg nieograniczony: „Na wykonanie studni nr K-7 w otworach kredowo – trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”