Zapytanie cenowe na: „Odbiór, transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników), powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.