Zapytanie cenowe na „Sukcesywne dostawy koagulantu glinowego o zawartości glinu 7-9% dla Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56B” .

Nr postępowania : FZ – 22/2020/TPW

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert dotyczących zapytania cenowego na Sukcesywne dostawy koagulantu glinowego o zawartości glinu 7-9% dla Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56B ”.

Zapytanie cenowe z dn. 18.11.2020r.

Formularz oferty – załącznik nr 1

Formularz oferty _ załącznik nr 1 – wersja edytowalna

Wzór umowy

Załącznik nr 2 – klauzula RODO

Załącznik nr 2.1. – oświadczenie