Zapytanie cenowe na „Odbiór, transport i zagospodarowanie ( zbieranie lub przetwarzanie) odpadów technologicznych w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

Nr postepowania: PŚ/TK/TOŚ/5/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert dotyczących zapytania cenowego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie ( zbieranie lub przetwarzanie) odpadów technologicznych w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

FORMULARZ OFERTY.pdf

FORMULARZ OFERTY-WERSJA EDYTOWALNA.docx

WZÓR UMOWY – odbiór 19 08 01, 19 08 02.pdf

ZAPYTANIE CENOWE (Z.C.)Z DNIA 30.06.2020 R..pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO Z.C. Z 30.06.2020 – OPZ.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO Z.C. Z 30.06.2020 – PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO Z.C. Z 30.06.2020 = KLAUZULA RODO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3.1. DO Z.C. Z 30.06.2020 – OŚWIADCZENIE.pdf