Zapytanie ofertowe: Wykonanie kalendarzy w ramach działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu

Nr postępowania: JRP/FS/5/2021

„Wodociągów Płockie” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie kalendarzy w ramach działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11.

Dokumenty: