Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.

Nr postępowania: JRP/FS/3/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.09.2020.pdf

I. IDW.zip

II. OPZ.zip

III. Umowa.zip

WGNIA_zestawienie ofert – 09.10.2020 r. WWW.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.10.2020