Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.