Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

Nr postępowania: JRP/FS/3/2021

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

UWAGA!

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SWZ. 
Zmianie ulega załącznik nr 6 do SWZ I Części – IDW: WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zmiana treści zał. nr 6 do SWZ I Części – IDW   nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
Zmieniony zał. nr 6 do SWZ I Części – IDW  w załączeniu.

UWAGA!

W związku z trudnościami dotyczącymi szyfrowania ofert poprzez miniPortal, Zamawiający informuje, iż zostały one usunięte przez administratora portalu.